Skip to content

Vindafjord Svømmehall og Bygdehus

 

Ny kontrakt signert

GL Prosjektservice AS vant pris og design konkurransen allerede i mai. Siden det har Vindafjord kommune og GL vært i samspill.

Alle prisene som ble levert i konkurransen var over den økonomiske rammen kommunen hadde. Prosjektet har utviklet seg og målet vi satte i fellesskap med kommunen i mai, er nådd.

Prosjektet er redusert og det er totalt foretatt kostnadsreduksjoner på kr 21 mill eks mva

Kontraktssummen er på kr 141 mill eks mva inkl samspillsfasen og vi starter allerede i uke 39 med riving av eks gjenstående nedbrent bygning.

 

Vi er stolte og glade for og ha levert på øverste hylle til Vindafjord kommune.

Prosjektet skal overleveres vår 2025.

 

Prosjektet er utviklet i sammen med HLM Arkitektur AS og Sweco Norge AS.