Skip to content

En av Haugalandets største byggentreprenører

Pålitelige – Kompetente – Lokale

Vår historie

GL Prosjektservice AS er en ingeniør- og entrepenørbedrift med hovedvirksomhet i N-Rogaland. Selskapet er en del av GL konsernet.

Bedriften ble etablert i 1990, og har i dag hovedkontoret på Bygnes, i Kopervik.

Vi har i en årrekke hatt betydelige markedsandeler innenfor vårt satsingsområde på total- og hovedentreprise for alle typer bygg, deriblant oppføring av et stort antall markante prosjekter i vårt distrikt.

For å stå bedre rustet til å møte våre kunders behov, har vi i økende grad valgt å bruke ressurser på prosjekt- og økonomistyring, kvalitetsstyring og internkontroll.

Bedriften har ca. 85 ansatte, og er en del av konsernet GL Gruppen.