Skip to content

Smedasundet 1

Overtakelse betong arbeider Bygg 6 Smedasundet 1. Odd Hansen AS, Thomas Sjøtun Bøe, Gunnar Haug.
Tømrerne er i full gang med yttervegger. (05/10/2021)