Skip to content

Ringvirkninger 2021

I fjor bidro GL Prosjektservice med 32 lærere og mye kunnskap til framtidens entreprenører, 66 barnehageplasser, 151 tilskudd til drift av fotballbaner og 22765 tannlegebesøk og sunne tenner. Det er ikke så ofte vi tenker på hvor store ringvirkninger vår bedrift skaper. (30/03/2022)